Lagring, lastning och lossning

Lagring

Tomgods och emballage ska märkas med monternummer och namn på anvisad blankett. Tomgodset lagras under mässans öppethållande mot en kostnad. Denna kostnad debiteras utställande företag i efterhand.

Lastning/Lossning

Tidsbokas i god tid med Workman Event.

Godstelefon: 072-451 93 57 eller e-post: logistic@workman.se

Godshantering

Gods som ankommer till mässan transporteras in till anvisad monter mot en kostnad. Motsvarande kostnad gäller även för avgående gods som lämnas i montern. Dessa kostnader debiteras utställande företag i efterhand.

Truckhjälp kan beställas i Service Center. Har ni maskiner eller annat material som väger över 1 ton, vänligen kontakta logistic@workman.se  Godstelefon, 072-451 93 57 minst 2 veckor i förväg. 

Hjälp med packning av gods kan beställas kontakta: logistic@workman.se  Godstelefon, 072-451 93 57 dock senast 2 veckor i förväg. 

Godsavhämtning

Söndag 27 januari 17:00-20:00
Måndag 28 januari 07:00-12:00

Observera! Allt gods måste vara nedpackat och avhämtat under utsatt utflyttningstid. Ej avhämtat gods debiteras per kubikmeter och påbörjad vecka samt eventuell kostnad för transport av godset till nytt lager. 

Utställaren svarar själv för att boka transporter av sitt gods. I de fall speditören som kommer med godset och ber oss transportera in godset till montern, kommer vi att göra det på branschen/utställarens bekostnad, oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren.

Arrangör, Arenan eller Workman Event ansvarar ej för gods före, under eller efter arrangemanget!

Tomgods 

Se Lagring.