In- och utflyttning

Inflytt

Torsdag 24 januari  07.00-20.00

Under inflyttningsdagen (24 januari) påbörjas städning av gångar och övriga allmänna ytor klockan 18.00. Efter 18.00 denna dag ska gångarna hållas rena från gods, sopor och emballage för att underlätta slutförandet av detta. 

För eventuell tidig inflytt, alternativt längre inflyttningstimmar kontakta produktionsansvarig Tapio Kampman, Workman Event:

08-410 379 18 eller e-post: tapio.kampman@workmanevet.se

Utflytt

Söndag 27 januari 17:00-24:00

OBS! Det är inte tillåtet att påbörja ihop plockning eller påbörja nedmontering av montrar före klockan 17:00 sista mässdagen.
Påbörjas rivning eller utflytt av montern före detta klockslag debiteras monteransvarig/utställare 10000 kr.

Montern måste vara bemannad fram till denna tidpunkt.  Under de första 30 minuterna efter eventets stängning töms anläggningen på besökare – under den tiden är det av säkerhetsskäl inte tillåtet att köra in tomgods till ytorna. Gångarna måste hållas fria så att godshanteringen kan komma igång så snabbt som möjligt när alla besökare lämnat anläggningen.

Lagring

Tomgods och emballage ska märkas med monternummer och namn på anvisad blankett. Tomgodset lagras under mässans öppethållande mot en kostnad. Denna kostnad debiteras utställande företag i efterhand.

Lastning/lossning

Bokas i god tid med Workman Event.

Godstelefon: 072-451 93 52 eller e-post: logistic@workman.se