Tekniska tjänster

Workman Event bygger och tillhandahåller monterservice under MC Mässan.
I detta dokument får du som utställare tillgång till praktiskt information, tekniska bestämmelser och säkerhetsregler som gäller för MC Mässan. Det är upp till er som monteransvarig att vidarebefordra denna information till den monterbyggare ni väljer att arbeta med. All information du behöver inför ditt mässdeltagande >>

Beställningar

Beställningar av monterutrustning och godshantering görs i förväg genom Workman Event:

workman.se/uthyrning-online-shop »

Vi önskar få era beställningar oss tillhanda före fredagen den 17 december för att garantera leverans.

30% prishöjning tillämpas efter detta datum, från och med  11 januari  blir det 50% prishöjning.
När ni bokar via oss så är allt klart när ni kommer till er monter och ni lämnar allt när eventet stänger.

Godsmottagning      

Tisdag 22 januari 07:00-16:00.
Onsdag 23 januari 07:00-20:00.
Torsdag 24 januari 07:00-20:00.
Fredag 25 januari 07:00-10:00.

logistic@workman.se >>> 

Godstelefon: 072-451 93 57

Var vänlig märk godset noggrant med följande för monternummer som börjar på A,B,C,D,E,F eller G

MC Mässan 2019
Företag/Hall/Monternummer
Förnamn Efternamn
Telefonnummer
Friends Arena Gate 3
Råsta Strandväg 1
S-169 79 Solna

Godshantering

Gods som ankommer till mässan transporteras in till anvisad monter mot en kostnad. Motsvarande kostnad gäller även för avgående gods som lämnas i montern. Dessa kostnader debiteras utställande företag i efterhand.

Truckhjälp kan beställas i Service Center. Har ni maskiner eller annat material som väger över 1 ton, vänligen kontakta logistic@workman.se  Godstelefon, 072-451 93 57 minst 2 veckor i förväg.
Hjälp med packning av gods kan beställas kontakta: logistic@workman.se  Godstelefon, 072-451 93 57 dock senast 2 veckor i förväg.

 

Höjdbyggnation      

Arrangör har en fastslagen maximihöjd på 2,5 m för uppbyggnad av montrar, detta gäller även skyltar och dekorationer.
Dispens kan medges från den fastlagda maximihöjden, dock endast under följande förutsättningar:

Att tillstånd från närmaste granne inhämtas.
Att inga arbeten med uppbyggnaden påbörjas förrän skriftligt tillstånd erhållits. Arrangör och Arenan äger rätt att kräva nedmontering om inte tillstånd medgivits.

Avgift för höjdbyggnation med reklamexponering tillkommer

Ansökan om höjdbyggnationer
Ansökan skickas till: peter@lifestyleevents.se

Lagring

Tomgods och emballage ska märkas med monternummer och namn på anvisad blankett. Tomgodset lagras under mässans öppethållande mot en kostnad. Denna kostnad debiteras utställande företag i efterhand.

Lastning/Lossning

Tidsbokas i god tid med Workman Event. logistic@workman.se Godstelefon: 072-451 93 57